Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy.

Zajęcia prowadzi pani Jolanta Drabik

 

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

Plan zajęć na wrzesień

 

 

L p.

Data

 

1

6.09.2021

Spotykamy się z Panem Jezusem na Katechezie.

2

7.09.2021

Dziękujemy Panu Jezusowi za czas wakacji.

3

13.09.2021

Pan Bóg stwarza świat z miłości do człowieka.

4

14.09.2021

Pan Bóg z miłości stwarza człowieka.

5

20.09.2021

Jan Chrzciciel przygotowuje ludzi na spotkanie z Jezusem.

6

21.09.2021

Pan Jezus powołuje swoich uczniów.

7

27.09.2021

Pan Jezus przemienia celnika Mateusza.

8

28.09.2021

Pan Jezus spotyka się z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
godlo