Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy.

Zajęcia prowadzi pani Jolanta Drabik

 

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

Plan zajęć na czerwiec

 

 

L p.

Data

Tematy

1

1.06.2021

Zmartwychwstały Pan Jezus spotyka Świętego Piotra.

2

2.06.2021

Zmartwychwstały Pan Jezus jest obecny w Kościele.

3

8.06.2021

Zmartwychwstały Pan Jezus zaprasza nas do wspólnoty Kościoła.

4

9.06.2021

Pan Jezus wstępuje do nieba.

5

15.06.2021

Pan Jezus posyła Ducha Świętego.

6

16.06.2021

Biblia jest słowem Pana Jezusa skierowanym do ludzi.

7

22.06.2021

Odpowiadamy Panu Jezusowi na Jego słowo.

8

23.06.2021

Uwielbiamy Pana Jezusa pod postacią chleba.

9

29.06.2021

Jesteśmy uczniami Pana Jezusa

10

30.06.2021

Pana Jezusa daje nam czas odpoczynku.

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
godlo