Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy od września do czerwca.

Plan zajęć na Listopad

5. 11. 2019
W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi?
6. 11. 2019
Kochający nas Bóg.
12. 11. 2019
Najważniejsza prawda.
13. 11. 2019
Dzieckiem Bożym jestem Ja.
19. 11. 2019
Droga, która prowadzi do chrzcielnicy.
20. 11. 2019
Święci wstawiają się za nami do Boga.
26. 11. 2019
Nieposłuszeństwo człowieka.
27. 11. 2019
Pragniemy być dobrzy.
3. 12. 2019
Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela.

Katecheta
Jolanta Drabik

 

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY.

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ.

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII.

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA.

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

godlo