Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki.

Zajęcia prowadzi pani Jolanta Drabik

Plan zajęć na Listopad

 

L p.

Data

Tematy

1

2.11.2021

Święci uczą nas, jak kochać Pana Jezusa – Święty. Piotr Frassati.

2

8.11.2021

Miłość Pana Jezusa przemienia życia Zacheusza.

3

9.11.2021

Święto Niepodległości

4

15.11.2021

Samarytanin uczy nas dziękować Panu Jezusowi.

5

16.11.2021

Samarytanka uczy nas, jak mówić innym o Panu Jezusie.

6

18.11.2021

Samarytanka uczy nas, jak mówić innym o Panu Jezusie.

7

22.11.2021

Uwielbiamy Pana Jezusa, który jest Królem.

8

23.11.2021

Pana Jezus jest Królem.

9

29.11.2021

W Adwencie przygotowujemy się na narodzenie Pana Jezusa.

10

30.11.2021

Pan Bóg wybiera Maryję na Mamę Pana Jezusa.

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
godlo