Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy od września do czerwca.

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY.

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ.

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII.

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA.

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

Plan zajęć na kwiecień
Lp.
Data
Tematy

1.
2.0 4. 2019
Gdy rozpętała się burza.

2.
3. 04. 2019
Uciszenie burzy.

3.
9. 04. 2019
Jezioro podczas burzy.

4.
10. 04. 2019
Symbole Świąt Wielkanocnych – Krzyż.

5.
16. 04. 2019
Symbole Świąt Wielkanocnych – Baranek.

6.
17. 04. 2019
Święcenie potraw.

7.
23. 04. 2019
Święty Wojciech – wzór świętości.

8.
24.04.2019
Okazanie Panu Bogu miłości.

9.
30. 04. 2019
Powierzamy Bogu nasze rodziny.

10.
01. 05. 2019

Jolanta Drabik

 

 

godlo