Bee

Kadra zarządzająca

Katarzyna Fiszgala

Dyrektor Przedszkola - magister pedagogiki

Kadra pedagogiczna

Izabella Frąckowiak

Wychowawca Grupy I. Mgr pedagogiki - nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego, studia podyplomowe w zakresie logopedii, certyfikowany terapeuta ręki, znajomość języka migowego - poziom elementarny

Joanna Stępniak

Wychowawca Grupy III . Nauczyciel edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, magister pedagogiki-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta ręki, język migowy - poziom elementarny

Katarzyna Piechowiak

Nauczyciel współorganizujacy . Nauczyciel wychowania przedszkolnego, w trakcie studiów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Sandra Napierała

Nauczyciel współorganizujacy- Grupa III - Motylki. Magister wychowania przedszkolnego

Olga Fiszgala

Wychowawca Grupy II . Nauczyciel wychowania przedszkolnego, magister pedagogiki - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta ręki, znajomość języka migowego - poziom elementarny

Pomoce wychowawców

Katarzyna Sobucka

Grupa III

Anna Helak

Grupa II

Natalia Dembińska

Grupa I - Pszczółki

Kuchnia

Renata Cieślak

godlo