Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie: dwa razy w tygodniu prowadzone są w formie zajęć  15-30 minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka angielskiego są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków powtarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowanie zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia aparatu mowy, bawiąc się przy tym dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

 

 

 

 

 

godlo