Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie: dwa razy w tygodniu  prowadzone są w formie zajęć  15-30. minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka angielskiego są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków powtarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowanie zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia aparatu mowy, bawiąc się przy tym dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

Wrzesień,  Październik 2021

 

Grupa I

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Hello

Bye, bye

I’ m ….

eyes

ears

nose

mouth

colours

red

yellow

green

black

purple

orange

blue

pink

 

Teacher

Crayon

Table

Chair

Good bye

Bad boy

Red

Number 1

Liczby od 1-10
Autumn

 trees

 leaves

the wood

 

What’s your name?

How are you?

Show me …

Touch….

eyes

ears

nose

mouth

colours

red

yellow

green

black

purple

orange

blue

pink

 

Teacher

Crayon

Table

Chair

Good bye

Bad boy

Red

Number 1

Liczby od 1-10
Autumn

 trees

 leaves

the wood

Hello – song

Potatoes – wyliczanka

Wiersz o częściach ciała

Zabawa ruchowa – The Farmer

Hooray is school today

The red crayon song

Mushroom- wierszyk

Pumpkin – wierszyk

Good Bye Friends – song

Head and shoulders -song

One, two, three -song

 

 

 

Hello

Helllo  everyone,

 hello, hello, hello!

 

Helllo  everyone,

 hello, hello, hello!

 

 

 

Wyliczanka

One potato, two potatoes,

three potatoes, four,

five potatoes, six potatoes,                

 seven potatoes,          

 more …        

 

Wiersz o częściach ciała

 

Two little eyes to look, look, look

Two little ears to listen, listen, listen

One little mouth to speak, speak, speak

One little nose to sneeze achhoooo

 

Hooray

 

Hooray hooray!

Is school today

Table!

 

Hooray hooray!

Is school today

Table and chair!

 

Hooray hooray!

Is school today

Table chair and crayon!

 

Hooray hooray!

Is school today

Table chair and crayon and …

Hello teacher!

 

The red crayon song

A red crayon

One red crayon

My red crayon!

 

A red crayon

One red crayon

My red crayon!

 

Mushroom

Mushroom, mushroom

Where are you?

I would like find you soon

 

Mushroom, mushroom

Where are you?

I would like find you soon

 

 

Pumpkin

Pumpkin, pumpkin

Orange pumpkin

Pampkin

Face suprise

Funnny eyes

Funny nose

and funny, funny mouth!

 

Good Bye Friends

Good bye, good bye,
good bye, friends.
Good bye, good bye,
good bye friends.

It’s time to say good bye.

But first,
walk walk walk.
Jump jump jump.
Run run run.

Stop.

Hop hop hop.
Swim swim swim.

Stop.

Good bye, good bye,
good bye, friends.
Good bye, good bye,
good bye friends.

It’s time to say good bye.

Good bye!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień, Październik 2021

Grupa II

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Hello

Good bye

Bye, bye

I’ m ….

I’m fine/ not very well

Thank you

autumn

summer

rain

sun

colours:

green, blue, yellow, orange, brown, purple, red, pink, white, black

 

Captain Jack

Danny

Katie

Fluffy

Hello/ bye-bye

Pink

Brown

Numbers 1-4

 little pumpkins

 gate

there are witches in the air
 we don’t care!”
let’s run
I’m ready for some fun!
 wind
he lights
rolled out of sight.

Autumn

 trees

 leaves

the wood

 

 

 

What’s your name?

How are you?

Animals

What animal is it?

Show me …

Touch….

eyes

ears

nose

mouth

What colour is…?

What colour are ..?

leaves

fall

tree

day

cold

miss

 

Captain Jack

Danny

Katie

Fluffy

Hello/ bye-bye

Pink

Brown

Numbers 1-4

 little pumpkins

 gate

there are witches in the air
 we don’t care!”
let’s run
I’m ready for some fun!
 wind
he lights
rolled out of sight.

Autumn

 trees leaves

the wood

The autumn – piosenka

Hello Captain Jack

The body song

The story song

Five little pumpkins – song

Autumn song

Mushroom – wierszyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Captain Jack

 

Hello Captain Jack

Play with me

1,2,3…

 

Hello Danny

Hello Danny

Play with me

1,2,3…

 

Hello Katie

Hello Katie

Play with me

1,2,3…

 

Hello Fluffy

Hello Fluffy

Play with me

1,2,3…

The autumn song

 

Coloured, coloured leaves

are falling from the trees,

days are shorter, it’s getting colder,

summer we will miss

 

Number one – the yellow sunday

Number two – a purple sho

Number three- a little green tree

Number four – an orange door

Number five a red beehive

Number six – seven ticks

Number seven – up in heaven

Number eight – an orange plate

Number nine – a long black line

Number ten – a red hen

 

The body song

 

Look at my arms

Look at my toes

Look at my tummy

Look at my legs

Look at my hands

Look at my head

Arms! Toes!  Tummy!

Legs! Hands! Head!

 

 

 

 

The story song

Wave your arms, arms, arms,

Clap your hands, hands, hands!

Tickle your tummy, tummy, tummy!

Touch your toes, toes, toes!

Shake your leg, leg, leg!

Touch the spider on your head, head, head!

 

 

Five little pumpkins – song

Five little pumpkins sitting on a gate.
The first one said, „oh my it’s getting late.”
The second one said, „there are witches in the air.”
The third one said, „but we don’t care!”
The fourth one said, „let’s run and run and run.”
The fifth one said, „I’m ready for some fun!”
OOOhh OOOhh went the wind
And out went the lights
And the five little pumpkins rolled out of sight.

 

 

Mushroom

Mushroom, mushroom

Where are you?

I would like find you soon

 

Mushroom, mushroom

Where are you?

I would like find you soon

 

The Autumn song

 

It’s Autumn!

It’s Autumn!

See the trees

See the leaves

It’s Autumn in the wood today!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień, Październi 2021

Grupy III

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Hello

Good bye

Bye, bye

I’ m ….

I’m fine/ not very well

Thank you

autumn

summer

spring

winter

days of the week:

Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

rain

sun

play

colours:

green, blue, yellow, orange, brown, purple, red, pink, white, black

 

 

 

What’s your name?

How are you?

Show me …

Touch….

eyes

ears

nose

mouth

What colour is…?

What colour are ..?

leaves

fall

tree

day

cold

miss

Circle

Middle

Fast

Fall down

The third
The fourth
The fifth
there are witches in the air
 we don’t care!”
let’s run
I’m ready for some fun!
 wind
he lights
rolled out of sight.

Hello ….

Hop on my broom!

Let’s have a ride

Around my room

I’ m a witch

Here is

broom

cat

moon

days of the week:

Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

rain

sun

play

 

The hello song

The goodbye song

The colour song

Hello ….Hop on-  song

Five little pumpings – song

The face -song

The story song -Green hair

The big and small song

Rain, rain go away- song

 

Hello song

 

I can say hello

You can say hello

I can say hello to you

You can say hello to me

Hello, hello to you !

 

Goodbye song

 

I cann say Goodbye

You can say Goodbye

I can say Goodbye to you

You can say Goodbye to me

Goodbye, goodbye to you !

 

Halloween

 

Hello ….

Hop on my broom!

Let’s have a ride

Around my room

 

 

 

 

Five little pumpkins – song

Five little pumpkins sitting on a gate.
The first one said, „oh my it’s getting late.”
The second one said, „there are witches in the air.”
The third one said, „but we don’t care!”
The fourth one said, „let’s run and run and run.”
The fifth one said, „I’m ready for some fun!”
OOOhh OOOhh went the wind
And out went the lights
And the five little pumpkins rolled out of sight.

 

 

The story song – Green hair

Green, green hair!

Where?Where? Where?

Over there! Over there!

I’m scared, scared, scared.

Big, big ears!

Big, big eyes!

Big, big nose!

Big, big mouth!

Green, green face!

 

The big and small

Big, big ears

Big, big eyes

Big, big nose

Big, big mouth

I’m big, big, big

And I can fly!

Bye- bye! Bye- bye!

Small, small ears

Small, small eyes

Small, small nose!

Small, small mouth

I;m small, small, small

And I can fly!

Bye- bye! Bye- bye!

 

 

 

The colour song

 

Abracadabra!

Abracadabra!

Abracadabra!

1,2,3!

Yellow, red, purple,

Green. White, pink

Black, orange, blue

And brown too!

 

Abracadabra!

Abracadabra!

Abracadabra!

1,2,3

 

The face song

This is my face,

This is my face

I’ve got eyes

Look, look, look

I’ve got ears

listen, listen, listen

I’ve got nose

Sniff, sniff, sniff

I’ve got mouth

munch, munch, munch

I’ve got hair

Swish, swish, swish!

 

 

Rain rain go away

 

Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Everybody  wants to play!

So, rain, rain go away!

 

Rain rain go away come again  another day!

Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Rain, rain go away come again  another day!

Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

 

 

Let’s go outside and play, play, play

Let’s go outside and play, play, play

Let’s go outside and play, play, play

Rain , rain go away !

 

Rain rain go away come again  another day!

Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Rain, rain go away come again  another day!

Sunday, Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

 

Time to play

Let’s go outside and play, play, play

Let’s go outside and play, play, play

Let’s go outside and play, play, play

Rain, rain go away!

 

I want  play !

 

 

godlo