Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie , dwa razy w tygodniu od września do czerwca, prowadzone są w formie zajęć 30- minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

 

 

 

 

 

 

 

Marzec

Grupa I

 

 

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe
hat – kapelusz

skirt – spódniczka

trousers – spodnie

boots – buty

cowgirl – kowbojka

cowboy – kowboj

liczby od 1- 10

put on  – wkładać

boys – chłopcy

girls- dziewczynki

Point to the hat/ skirt/trousers/boots – Wskaż kapelusz/spódniczkę/ spodnie/buty

Colour the clothes – pokoloruj ubrania

Count – policz

Let’s sing/listen…– zaśpiewajmy/posłuchajmy…

What colour is it? – Jakiego to jest koloru?

 

Let’s dress up

The four green boots

 

 

 

 

Let’s dress up

 

Let’s dress up!

Look at the hat hat hat

Let’s dress up!

Look at the trousers, trousers, trousers!

Let’s dress up!

Look at the skirt, skirt, skirt!

Let’s dress up!

Look at the boots, boots, boots!

 

The four green boots

 

Green boots, Green boots

Put on your green boots.

Boys and girls!

1,2,3,4!

 

Green boots, Green boots

Put on your green boots.

Boys and girls!

1,2,3,4!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec

Grupa II

 

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe
happy- szczęśliwy

sad – smutny

cook – gotować

tidy up – sprzątać

lay the table – nakrywać do stołu

 

 

 

happy- szczęśliwy

sad – smutny

cook – gotować

tidy up – sprzątać

lay the table – nakrywać do stołu

Round, round

The happy and sad song

My family – wiersz

 

 

My family

I love my mother and I love my father

I love my sister as much as brother

When they are with me

We are a happy family

 

Round and round

 

Round and round the circle

Baby is in the middle

Fast, fast, fast we all fall down

 

 

Round and round the circle

Mummy is in the middle

Fast, fast, fast we all fall down

 

Round and round the circle

Daddy is in the middle

Fast, fast, fast we all fall down

 

The happy and sad song

 

When I happy, happy, happy I shout ‘Hurray!’

When I happy, happy, happy I shout ‘Hurray!’

Sister says ‘Let’s play!’

Brother says ‘Let’s play!’

Hip, hip, hurray ! Hip, Hurray!

 

When I sad, sad, sad, I cry boo hoo!

When I sad, sad, sad, I cry boo hoo!

Mummy says ‘Let’s play!’

Daddy says ‘Let’s play!’

Hip, hip, hurray ! Hip, Hurray!

 

 

Marzec

Grupa  III

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe
Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher – nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

 

What’s season is it? –  Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … – wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

 

It’s Spring.

Let’s build the house.

Where is my pencil?

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

Stand up – song

 

It’s Spring

 

It’s Spring. It’s spring.

It’s Spring. It’s spring.

Walking trees, walking trees.

New green leaves, new green leaves.

It’s Spring. It’s spring.

In the wood today!

(2x)

 

Let’s build the house

 

Let’s build the house, let’s build the house,

One! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three! Let’s build the house.

 

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four, five! Let’s build the house.

 

 

 

 

 

 

Where is my pencil

 

Where is my pencil/pen/book/bag?

Here, here, here it is.

Point to the table, point to the door.

Point to the teacher., point to the floor.

 

Stand up

 

Stand up, sit down!

Point to the window!

Look around!

Now stand up!

Point to the door!

Point to the desk!

Point to the floor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godlo