Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie od września do czerwca, dwa razy w tygodniu  prowadzone są w formie zajęć 30- minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

Luty 2020

Grupa I

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

mummy

daddy

grandma

baby

happy

sad

Spider

Rain

Sun

Climb

mummy

daddy

grandma

baby

happy

sad

Spider

Rain

Sun

Climb

Point to the mummy/daddy/baby/grandma

Let’s sing/listen

What colour is it?

Who is sad/ happy?

 

 

If you happy and you know it – song

The family song

Itsy Bitsy Spider

Finger family

 

If you happy and you know it

 

If you happy and you know it

Clap your hands!

If you happy and you know it

Clap your hands!

If you happy and you know it

And you really want to show it.

If you happy and you know it

Clap your hands!

 

If you happy and you know it

Stomp your feet!

If you happy and you know it

Stomp your feet!

If you happy and you know it

And you really want to show it.

If you happy and you know it

Stomp your feet!

 

If you happy and you know it

Shout “Hurray”!

If you happy and you know it

Shout “Hurray”!

If you happy and you know it

And you really want to show it.

If you happy and you know it

Shout “Hurray”!

 

If you happy and you know it

Do all three.

If you happy and you know it

Doo all three.

If you happy and you know it

And you really want to show it.

If you happy and you know it

Do all three!

 

 

The family song

Mummy, mummy.

I love mummy.

Mummy loves me too!

 

Daddy, daddy.Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Mommy finger, mommy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Brother finger, brother finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Sister finger, sister finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

Baby finger, baby finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

 

I love daddy.

Daddy loves me too.!

 

 

Itsy Bitsy spider

 

Itsy Bitsy spider

Climbed up the water spout.

Down come the rain,

And washed the spider out.

Out came the sun and dried up all the rain,

And itsy bitsy spider,

Climbed up the spout again.

 

 

 

Luty 2020

Grupa II

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Toys

Doll

Car

Ball

Teddy

Balloon

Scooter

Noisy

Quiet

Angry

 

Toys

Doll

Car

Ball

Teddy

Balloon

Scooter

Noisy

Quiet

Angry

Stop that!

Let’s play with

Be quiet – cisza

What a good idea!

Do you want

Can you..?

Is it..?

What colour is it?

 

The let’s play song

The noisy and quiet song

 

 

The let’s play song                                              The noisy and quiet song

 

Let’s play with the teddy                               Noisy cars go Brrm! Brrm! Brrm!

Grr! Grr! Grr!                                                Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

Let’s play with the teddy                               Noisy cars go Brrm! Brrm! Brrm!

Grr! Grr! Grr!                                                Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

 

Let’s play with the car                                   Noisy scooter go Whee, Whee, Whee,

Brrm, Brrm, Brrm!                                        Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

Let’s play with the car                                   Noisy scooter go Whee, Whee, Whee,

Brrm, Brrm, Brrm!                                        Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

 

Let’s play with the ball                                  Quiet cars go   Brrm! Brrm! Brrm!

Bounce, Bounce, Bounce!                             Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

Let’s play with the ball                                  Quiet cars go   Brrm! Brrm! Brrm!

Bounce, Bounce, Bounce!                             Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

 

Let’s play with the doll                                  Quiet scooter go Whee, Whee, Whee,

Hee, Hee, Hee!                                              Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

Let’s play with the doll                                  Quiet scooter go Whee, Whee, Whee,

Hee, Hee, Hee!                                              Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

 

Let’s play with the scooter

Whee, Whee, Whee!

Let’s play with the scooter

Whee, Whee, Whee!

 

Luty 2020

Grupa III

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

circle, rectangles, stars, squares, triangles

sad / happy

What’s the metter?Why?

clean and dirty

let’s….

 

circle, rectangles, stars, squares, triangles

sad / happy

What’s the metter?Why?

clean and dirty

let’s….

The Story song

The dirty and clean song

The shapes songs

It’s Winter – song

Seasons –  wierszyk

 

 

 

 

 

The story song

 

Hello, polar bear

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

 

Hello, seal

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

 

Hello, whale

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

 

Hello penguin

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

 

The dirty and clean song

 

Let’s swim. Let’s swim.

We can’t. We can’t.

The water’s dirty!

The water’s dirty!

 

Let’s swim. Let’s swim.

We can. We can.

The water’s clean!

The water’s clean!

 

The shapes song

 

Five circles up in the air

Circles, circles everywhere

1,2,3,4,5!

Five rectangles  up in the air

 Rectangle, rectangles everywhere

1,2,3,4,5!

Five stars up in the air

 Stars, stars everywhere

1,2,3,4,5!

Five squares up in the air

Squares, squares everywhere

1,2,3,4,5!

Five triangles up in the air

Triangles, triangles everywhere

1,2,3,4,5!

 

It’s Winter – song

 

It’s Winter, it’s winter

Falling snow, falling snow

Sleeping trees, sleeping trees.

It’s Winter, it’s winter

In the wood today!

 

Seasons

Spring is green

Summer is bright

Autumn is yellow

Winter is white

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godlo