Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie: dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) prowadzone są w formie zajęć  15-30 minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka angielskiego są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków powtarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowanie zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia aparatu mowy, bawiąc się przy tym dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

 

Czerwiec 2022

Grupa I

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Transport

bus

car

train

bike

noisy

quiet

summer

Transport

bus

car

train

bike

noisy

quiet

Happy summer holiday

 

The one red fish – song

The transport song

 

 

The one red fish – song

One red fish

One red fish

Splash!

 

Two red fish

Two red fish

Splash splash!

 

Three red fish

Three red fish

Splash splash splash!

 

Four red fish

Four  red fish

Splash splash splash splash!

 

The transport song

 

Let’s go, let’s go!

Bus, bus, bus

Bus, bus, bus

Let’s go on a bus!

 

Let’s go, let’s go!

Train, train, train

Train, train, train

Let’s go on a train!

 

 

Let’s go, let’s go!

Car, car, car

Car, car, car

 

Let’s go in a car!

 

Let’s go, let’s go!

Bike, bike, bike

Bike, bike, bike

Let’s go on a bike!

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2022

Grupa II

 

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Catarpillar

bee

bird

butterfly

duck

ant

outside/inside

colours

red

yellow

blue

green

pink

brown

 

Catarpillar

bee

bird

butterfly

duck

ant

outside/inside

I can…

Can you play with me?

The outside and inside song

What colour is your kite? – piosenka

 

 

What colour is your kite?

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s red, red, red

And my is white!

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s blue, blue, blue

And my is white.!

And my is white.

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s green, green, green

And my is white!

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s yellow, yellow, yellow

And my is white!

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s black, black, black

And my is white!

 

 

 

The outside and inside song

Caterpillar, cattelpillar

Where are you?

Outside, outside!

Peek  a boo!

 

 

Caterpillar, cattelpillar

Where are you?

Inside, inside!

Shh, shh, shh!

 

 

 

Czerwiec2022

Grupa III

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

transport

helicopter,plane,train,car, bike,ship

fast – slow

on the land

on the air

It’s (sunny/Tuesday/spring/April)

seaside, forest, mountains, countryside

summer (holiday)

backpack, butterfly, ladybird, ball, ice cream

I’m going to the (seaside).

It’s hot. / It’s stormy.

It’s(sunny/Tuesday/summer/

June).

Hooray!

transport

helicopter,plane,train,car, bike,ship

fast – slow

on the land

on the air

What’s the weather like today?

What day is it today?

What season is it?

What month is it?

What is it?

What colour (is it)?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Are you ready?

What’s the weather like today?

What day is it today?

What season is it?

 

 The transport song

The fast and slow song

It’s Summer – song

 

 

 

 

The transport song

 

The helicopter goes woosh, woosh, woosh

Woosh, woosh, woosh. Woosh, woosh, woosh.

The plane goes zoom, zoom…

The ship goes splash, splash, splash…

The train goes choo, choo….

The car goes brrm, brrm, brmm…

The bike goes ring, ring…

 

 

 

 

 

The fast and slow song

 

Ready, steady, go.

Go, go, go!

The green car is fast

Fast, fast, fast!

 

Ready, steady, go.

Go, go, go!

The red car is slow

Slow, slow, slow!

 

 

It’s Summer

It’s Summer,  it’s Summer It’s Summer holiday.

I’m going to the seaside hooray, hooray!

 

It’s Summer,  it’s Summer It’s Summer holiday.

I’m going to the mountains hooray, hooray!

 

It’s Summer,  it’s Summer It’s Summer holiday.

I’m going to the forest hooray, hooray!

 

It’s Summer,  it’s Summer It’s Summer holiday.

I’m going to the countryside hooray, hooray!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godlo