Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie , dwa razy w tygodniu od września do czerwca, prowadzone są w formie zajęć 30- minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2019

Grupa I

 

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe
Cat

dog

fish

mouse

swimming

running

playing

hiding

 

Pet

meow

woolf

splash

squeak

I’ve got

Where i s my pet?

Stop!

Let’s count!

The pet song

The one red fish – song

Can you count to ten – song

 

Pet song

I’ve got a cat, cat , cat

Meow, meow, meow

meow, meow, meow!

 

I’ve got a dog, dog, dog

Woof, woof, woof

woof, woof, woof!

 

I’ve got a fish, fish, fish

Splash, splash, splash

splash, splash, splash!

 

I’ve got a mouse, mouse, mouse

squeak, squeak, squeak,

squeak, squeak, squeak!

 

 

The one red fish – song

 

One red fish

One red fish

Splash!

 

Two red fish

Two red fish

Splash splash!

 

Three red fish

Three red fish

Splash splash splash!

 

Four red fish

Four  red fish

Splash splash splash splash!

 

 

Can you count to ten ?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Do you know how to count?

Yes, I know how to count!

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2019

Grupa II

 

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe
 

Animals on the farm:

pig

hen

cow

horse

rabbit

eggs

milk

ham

rainbow

come

count

How many colours can you see?

 

 

 

On the farm there is a…

cluck, woolf, boing, oink, moo, neigh

I’m a…

I hop, jump, fly

rainbow

come

count

How many colours can you see?

 

 

The farm animals song

The up and down song

Rainbow song

 

 

 

The farm animals song

 

On the farm there is a hen

Cluck, cluck, cluck, cluck!

 

On the farm there is a dog

Woof, woo, woof, woof!

 

On the farm there is a rabbit

Boing, boing, boing, boing!

 

On the farm there is a pig

Oink, oink, oink, oink !

 

 

On the farm there is a cow

Moo, moo, moo, moo!

 

On the farm there is a horse

Neigh, neigh, neigh, neigh!:Hey!

 

The up and down song

 

I’m a happy hen

I hop up and down

up and down, up and down

 

I’m a happy rabbit

I hop up and down

Up and down, up and down!

 

I’m Captain Jack

I hop up and down

Up and down, up and down!

 

 

Rainbow song

 

Rainbow purple

Rainbow blue

Rainbow green

And yellow too

Rainbow orange

Rainbow red

Rainbow shining overhead

 

Come and count

The colours with me.

How many colours

Can you see?

1-2-3 from purple to green

4-5-6 colours can be seen

 

 

Maj 2019

Grupa III

 

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe
Sandwiches

chocolate

salad

sweets

orange juice

lemonade

Do you want?

Can I have?

Here you are.

I’m hungry.

I’m thirsty.

Thank you.

Yes, please.

Sandwiches

chocolate

salad

sweets

orange juice

lemonade

Do you want?

Can I have?

More and more

Where is…?

Let’s …

eat

drink

Here you are.

I’m hungry.

I’m thirsty.

Thank you.

Yes, please.

 

 

 

The food song

The hungry and thirsty song

Yum, yum – song

We like fruit – song

One banana song

It’s sun – wierszyk

Ice cream – wierszyk

 

The food song

I like chocolate

Chocolate, chocolate, chocolate

Yum, yum, yum

yum, yum, yum!

I like salad…

I like sandwiches…

I like sweets…

I like orange juice…

I like lemonade…

 

 

The hungry and  thirsty song

I’m hungry, hungry, hungry.

Where’s the picnic?

Let’s eat, eat, eat.

Quick, quick, quick!

Do you want some sandwiches?

Yes, please. Yes please.

Here you are. Here you are.

Thank you! Thank you!

 

I’m thirsty, thirsty, thirsty.
Where’s the picnic?

Let’s drink, drink, drink!

Quick, quick, quick!

Do you want some orange juice

?Yes, please. Yes please.

Here you are. Here you are.

Thank you! Thank you!

 

 

Yum, yum – song

 

One sandwich please

One sandwich please

Yum, yum in my tum

Thank you mum!

 

Two pizzas please

Two pizzas please

Yum, yum in my tum

Thank you mum!

 

Three cakes please

Three cakes please

Yum, yum in my tum

Thank you mum!

 

Four bananas please

Four bananas please

Yum, yum in my tum

Thank you mum!

 

We like fruit

 

We like fruit, we like fruit,

lemons, apples and bananas.

We like fruit, we like fruit,

lemon and bananas.

 

 

One banana song

One banana, two bananas, three bananas, four, five bananas, six bananas, seven bananas more!

One apple, two apples, …….more!

One onion, two onions,….more!

One egg, two eggs…..more!

One lolly, two lolly…more!

 

 

 

 

It’s sun

It’s sun, sun, sun

It’s hot, hot, hot

I like the sun a lot, lot, lot

I have, have, have

A hat, hat, hat

For the sun, sun, sun

Like that, that, that!

Ice cream

I scream,

you scream

We all scream

For ice cream!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godlo