Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie: dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) prowadzone są w formie zajęć  15-30 minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka angielskiego są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków powtarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowanie zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia aparatu mowy, bawiąc się przy tym dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

 

listopad  2021

Grupa I

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

 Teddy bear

Show

Window

Door

Ceiling

Floor

Eyes

Ears

Nose

Mouth

One,

Two

Blue

Face

Are making

Come and see

It’s puzzle

Let’s count

Where’s..?

Where are..?

Look!

Teddy bear -wierszyk

Two blue eyes song

Brother John

 

 

 

Brother John

Are you sleeping,
Are you sleeping?
Brother John,
Brother John?
Morning bells are ringing,
Morning bells are ringing.
Ding Ding Dong,
Ding Ding Dong.


 

Teddy bear

Teddy bear teddy bear, show the window,

teddy bear teddy bear, show the door

teddy bear teddy bear, show the ceiling

teddy bear teddy bear, show the floor.

 

 

 

Two blue eyes song

One, two,

blue, blue

One, two,

Blue eyes!

 

One, two,

blue, blue

One, two,

Blue eyes!

 

 

           

 

Listopad  2021

Grupa II

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Trousers

Jumper

Coat

Hat

Shirt

Shorts

t-shirt

shoes

socks

hot/ cold

 

Put on..

Take off..

It’s very…

Put your…on your…

Can you…?

What colour is it?

How many…?

Jump down and up!

Turn around!

 

 

The put on your jumper – piosenka

The cold and hot – piosenka

The nicest- poem

 

 

 

 

The Nicest

Mike is the strongest

Kite is the brightest

Jack is the tallest,

But who is the nicest?

 

                                                              

The put on your jumper

Put on your jumper

Put on your jumper

Put on your jumper

1,2,3!

Put on your trousers

Put on your trousers

Put on your trousers

1,2,3!

Put on your coat

Put on your coat

Put on your coat

1,2,3!

Put on your hat

Put on your hat

Put on your hat

1,2,3!

Put on your shorts

Put on your shorts

Put on your shorts

 

Put on your t-shirt

Put on your t-shirt

Put on your t-shirt

1,2,3!

 

The cold and hot

 

It’s cold, cold, cold

Put on your coat

It’s cold, cold, cold

Put on your coat

Jump up and down, turn around!

 

It’s hot, hot, hot

Put on your shorts

It’s hot, hot, hot

Put on your shorts

Jump up and down, turn around!

Turn around!

 

Listopad  2021

Grupa  III

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

In my classroom

Table

chair

crayon

rubber

pencil

book

Here you are

Thank you

good and bad behaviour

wash your face

brush your hair

brush your teeth

wash your hands

numbers 7 -10

bye

colours

body

numbers 1-6

happy / sad

 

 

The story song -Green hair

Number song

The story song

The good behaviour song

 

 

The story song – Green hair

Green, green hair!

Where?Where? Where?

Over there! Over there!

I’m scared, scared, scared.

Big, big ears!

Big, big eyes!

Big, big nose!

Big, big mouth!

Green, green face!

 

 

The number song

Six happy pirates on the pirate ship

1,2,3,4,5,6!

And a pirate friend jumpeds on board like this!

 

Seven happy pirates on the pirate ship

1,2,3,4,5,6, 7!

And a pirate friend jumpeds on board like this!

 

Eight happy pirates on the pirate ship

1,2,3,4,5,6,7,8!

And a pirate friend jumpeds on board like this!

Nine happy pirates on the pirate ship

1,2,3,4,5,6,7,8,9!

And a pirate friend jumpeds on board like this!

Ten  happy pirates on the pirate ship

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!

 

 

The classroom song

 

In my classroom there’s a table

Table!

In my classroom there’s a table and chair

Table an d chair!

…and book!

…and pencil!

…and crayon!

…and rubber!

 

The story song

Can I have a pencil, please?

Here you are.

Thank you.

Can I have a rubber, please?…

Can I have a crayon, please?…

 

The good behaviour song

This is the way we look after pencils

Look after pencils, look after pencils

Put away your pencils, please!

Good! Good! Good!

 

This is the way we look after pencils

Look after pencils, look after pencils

Put away your pencils, please!

Good! Good! Good!

This is the way we look after rubbers

Look after rubbers, look after rubbers

Put away your rubbers, please!

Good! Good! Good!

 

This is the way we look after crayons

Look after crayons  look after crayons

Put away your crayons, please!

Good! Good! Good!

 

 

 

 

 

godlo