Bee

Angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dla wszystkich grup codziennie. Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzi anglista Agnieszka Nagórska, w pozostałe dni zabawy z językiem angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Maj 2024

 

Grupa I

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Transport

bus

car.

train

bike

noisy

quiet

 

Transport

bus

car

train

bike

noisy

quiet

 

 

The one red fish – song

The transport song

Hugs an kisses

 

 

The one red fish – song

One red fish

One red fish

Splash!

 

Two red fish

Two red fish

Splash splash!

 

Three red fish

Three red fish

Splash splash splash!

 

Four red fish

Four  red fish

Splash splash splash splash!

 

The transport song

 

Let’s go, let’s go!

Bus, bus, bus

Bus, bus, bus

Let’s go on a bus!

 

Let’s go, let’s go!

Train, train, train

Train, train, train

Let’s go on a train!

 

 

Let’s go, let’s go!

Car, car, car

Car, car, car

 

Let’s go in a car!

 

Let’s go, let’s go!

Bike, bike, bike

Bike, bike, bike

Let’s go on a bike!

 

 

Hugs and kisses

Hugs and kisses,

Hugs and Kisses,

Just for you!

Just for you!

Just to tell you, Mommy,

Just to tell you, Mommy,

I love you! I love you!

 

Maj 2024

Grupa II

 

 

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Catarpillar

bee

bird

butterfly

duck

ant

outside/inside

colours

red

yellow

blue

green

pink

brown

 

Catarpillar

bee

bird

butterfly

duck

ant

outside/inside

I can…

Can you play with me?

The outside and inside song

What colour is your kite? – piosenka

If You Love Me

Thank you for every single day

 

What colour is your kite?

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s red, red, red

And my is white!

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s blue, blue, blue

And my is white.!

And my is white.

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s green, green, green

And my is white!

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s yellow, yellow, yellow

And my is white!

 

What colour, what colour

is your kite?

It’s black, black, black

And my is white!

 

 

 

The outside and inside song

Caterpillar, cattelpillar

Where are you?

Outside, outside!

Peek  a boo!

 

 

Caterpillar, cattelpillar

Where are you?

Inside, inside!

Shh, shh, shh!

 

 

If You Love Me

 If You Love Me And You Know It If you love me and you know

it, Blow me a kiss!

If you love me and you know it,

 Blow me a kiss!

 If you love me and you know it,

 And you really want to show it If you love me and you know it,

Blow me a kiss!

 If you love me and you know it

 Give me a hug!

 If you love me and you know it

 Give me a hug! If you love me and you know it,

 And you really want to show it If you love me and you know it,

Give me a hug! If you love me and you know it,

Say „I Love you”! If you love me and you know it,

Say „I Love you”! If you love me and you know it,

 And you really want to show it If you love me and you know it,

 Say „I Love you”!

 

Maj 2024

Grupa III

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

transport

helicopter,plane,train,car, bike,ship

fast – slow

on the land

on the air

It’s (sunny/Tuesday/spring/April)

seaside, forest, mountains, countryside

summer (holiday)

backpack, butterfly, ladybird, ball, ice cream

I’m going to the (seaside).

It’s hot. / It’s stormy.

It’s(sunny/Tuesday/summer/

June).

Hooray!

transport

helicopter, plane ,train ,car, bike,ship

fast – slow

on the land

on the air

What’s the weather like today?

What day is it today?

What season is it?

What month is it?

What is it?

What colour (is it)?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Are you ready?

What’s the weather like today?

What day is it today?

What season is it?

 

 The transport song

The fast and slow song

If You Love Me

 

 

 

The transport song

 

The helicopter goes woosh, woosh, woosh

Woosh, woosh, woosh. Woosh, woosh, woosh.

The plane goes zoom, zoom…

The ship goes splash, splash, splash…

The train goes choo, choo….

The car goes brrm, brrm, brmm…

The bike goes ring, ring…

 

 

 

 

 

The fast and slow song

 

Ready, steady, go.

Go, go, go!

The green car is fast

Fast, fast, fast!

 

Ready, steady, go.

Go, go, go!

The red car is slow

Slow, slow, slow!

If You Love Me

 If You Love Me And You Know It If you love me and you know

it, Blow me a kiss!

If you love me and you know it,

 Blow me a kiss!

 If you love me and you know it,

 And you really want to show it If you love me and you know it,

Blow me a kiss!

 If you love me and you know it

 Give me a hug!

 If you love me and you know it

 Give me a hug! If you love me and you know it,

 And you really want to show it If you love me and you know it,

Give me a hug! If you love me and you know it,

Say „I Love you”! If you love me and you know it,

Say „I Love you”! If you love me and you know it,

 And you really want to show it If you love me and you know it,

 Say „I Love you”!

 

 

Thank you for every single day

 

Mummy, daddy, let me say,

Let me say.

Mummy, daddy  it’s your day.

It’s your day.

Mummy, daddy both of you,

Both of you.

Mummy, daddy I love you,

I love you.

 

Mummy, Mummy is my best friend

Daddy, Daddy is my mate.

She can cook and he can super play.

 

Thank you for every single day.

 Thank you for every single day.

 Thank you for every single day .

godlo