Bee

6:30 – 8:15

 • przychodzenie dzieci
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • praca indywidualna z dzieckiem
 • poranne ćwiczenia ruchowe

8:15 – 8:30

 • przygotowanie do śniadania
 • czynności samoobsługowe w łazience
 • kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

8:30 – 9:00

 • śniadanie

9:00 – 10:15

 • zajęcia dydaktyczne z dziećmi z zakresu umiejętności wysławiania się i logicznego myślenia
 • poznawanie pojęć matematycznych
 • kształtowanie nawyków społeczno – moralnych (dziecko jako członek społeczności stosowanie norm i zasad przyjętych w społeczeństwie)
 • zdrowotnych i estetycznych oraz umiejscowienie człowieka w środowisku
 • zajęcia muzyczno – ruchowe (rytmika)
 • zabawy i zajęcia w języku angielskim.

10:15 – 10:30

 • ćwiczenia relaksacyjne, napinająco – rozluźniające.

10:30 – 10:45

 • przygotowanie do drugiego śniadania
 • kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

10:45 – 11:15

 • drugie śniadanie

11:15 – 12:45

 • ćwiczenia i zabawy ruchowe w terenie
 • spacery, wycieczki do lasu, odkrywanie elementów środowiska.
 • przygotowanie do zajęć i zajęcia plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, manualne, muzyczne oraz teatralne.
 • rysowanie oraz malowanie z wykorzystaniem różnych technik, nauka piosenek z wykorzystaniem instrumentów muzycznych
 • odpoczynek-relaksacja

12:45 – 13:00

 • przygotowanie do obiadu
 • kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

13:00 – 13:20

 •  obiad
 • mycie zębów.

13:20 – 13:30

 • odpoczynek
 • czytanie bajek
 • słuchanie muzyki
 • śpiewanie piosenek

13:30 -17:00

 • praca indywidualna z dzieckiem
 • zabawy dydaktyczne
 • gry planszowe
 • zabawy muzyczne, plastyczne
 • zabawy dowolne wg zainteresowania dzieci
 • zabawy ruchowe na placu zabaw
 • kółko kreatywnej twórczości

godlo