Bee

Grupa III

 

GRUPA III – MOTYLKI

wychowawca – Izabella Frąckowiak

wychowawca wspomagający – Sandra Napierała

pomoc wychowawcy- Katarzyna Sobucka

 

kontakt z wychowawcą 6.30-13.30 tel. 517 313 137

W roku szkolnym 2022/2023 korzystamy z Kart Pracy  „Supersmyki”- Program Wychowania  „Wokół Przedszkola” wydawnictwo MAC Edukacja.

Wrzesień:

Tydzień 1. Witajcie w przedszkolu 

Tydzień 2. Droga do przedszkola

Tydzień 3. To były wakacje!

Tydzień 4. Nadeszła jesień

 

Nasze piosenki i wierszyki:

 

1.Wiersz B. Lewandowskiej „KOLOROWY BUKIET”

Do parku przyszły z przedszkola dzieci.

Chcą zrobić z liści barwny bukiecik.

Listki czerwone jak malowane, leżą pod klonem i pod kasztanem.

Pod dębem leżą brązowe liście. Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście.

Serduszka złote spadają z brzozy. Jaś ma ochotę w bukiet je włożyć.

Gdy ten bukiecik stanie na stole, ozdobi dzieciom całe przedszkole.

 

Piosenka „Przedszkole – drugi dom”

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali, wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam

Przedszkole drugim domem jest.

 

II. Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka, i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

 

Ref.: Ja chodzę…

 

III. Zamiast mamy, panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi,

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Ref.: Ja chodzę…

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3Dplug6OIrxRM%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1V61j85ujhPYRuVX5ahFRiVnLevgyTO80I78X1zSQjZe4dlcyW6gL00hI&h=AT34jF60V9TfRgfg6WUM-E51Fj6mPTmYK2-KbVk1SDaNVe4oc42Qpup6a3Fc8wF-w81AECpJNt2-tNixtAn4Uf3f35jrF-o7vRTNQ1nNrEQV53flt6X6TOaL-p7z61M5nwcLug

 

Wiersz „Jesienią” MARIA KONOPNICKA

Je­sie­nią, je­sie­nią Sady się ru­mie­nią;

Czer­wo­ne ja­błusz­ka Po­mię­dzy zie­le­nią.

Czer­wo­ne ja­błusz­ka, Zło­ci­ste gru­szecz­ki

Świe­cą się jak gwiaz­dy Po­mię­dzy li­stecz­ki.

Pój­dę ja się, pój­dę Po­kło­nić ja­bło­ni,

Może mi ja­błusz­ko W cza­pecz­kę uro­ni!

Pój­dę ja do gru­szy, Na­sta­wię far­tusz­ka,

Może w nie­go spad­nie Jaka ślicz­na grusz­ka!

Je­sie­nią, je­sie­nią Sady się ru­mie­nią;

Czer­wo­ne ja­błusz­ka Po­mię­dzy zie­le­nią.

 

NASZE ZDJĘCIA: 

 

Dzień Emotikona

Praca plastyczna „Nasz kodeks”

 

Dzień Kropki

 

Zajęcia z roboteki

godlo