Bee

Przedszkole jest czynne codziennie
od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30 – 17.00

 

Godziny otwarcia przedszkola są corocznie weryfikowane po dokonaniu naboru nowych dzieci i dostosowywane do zgłaszanego zapotrzebowania

godlo