Bee

Rytmika

Zajęcia z rytmiki odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki.

RYTMIKA to metoda wychowania muzycznego dzieci, która łączy  w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności

Dzieci, dzięki zajęciom rytmicznym :

Plan zajęć z rytmiki  jest skorelowany z tematami  zajęć prowadzonymi z wychowawcami.

 

 

godlo