Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dla grupy  dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu we wtorki i środy

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY.

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ.

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII.

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA.

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

 

Plan zajęć na marzec

6. 03. 2018     Gdzie możemy słuchać słowa z Pisma Świętego?
7. 03. 2018     Czytamy Pismo Święte.
13. 03. 2018     Jak mamy słuchać gdy mówi do nas Bóg?
14. 03. 2018     Słowa Boże są światłem.
20. 03. 2018    Symbole Świąt Wielkanocnych – Krzyż.
21. 03. 2018     Symbole Świąt Wielkanocnych – Baranek.
27. 03. 2018     Święcenie potraw.
28. 03. 2018    Powierzamy Bogu nasze rodziny.

godlo