Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dla grupy  dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu we wtorki i środy

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY.

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ.

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII.

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA.

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

Plan zajęć CZERWIEC

1.
5. 06. 2018
Pan Jezus zaprasza nas do Kościoła.

2.
6. 06. 2018
Pamiętajmy o modlitwie.

3.
12. 06. 2018
Bóg obdarował nas rodziną.

4.
13. 06. 2018
Od naszych bliskich uczymy się mądrości.

5.
19. 06. 2018
Na miłość odpowiadamy miłością.

6.
20. 06. 2018
Być blisko Pana Jezusa.

7.
26. 06. 2018
Dzielimy się dobrocią z innymi.

8.
27. 06. 2018
Czas z Bogiem.

 

Jola Drabik

godlo