Bee

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy od września do czerwca.

Cele katechetyczne zajęć z religii:

CODZIENNE DOŚWIADCZENIE I INTERPRETACJA ŚWIATA W ŚWIETLE WIARY.

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia  w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

ZAINTERESOWANIE TEMATYKA RELIGIJNĄ.

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej, poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako Słowo Boże.

KONTAKT Z BOGIEM W MODLITWIE I LITURGII.

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA.

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania społeczno – moralnego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

Religia
Plan zajęć na grudzień

Lp.
Data
Tematy

1.
4. 12. 2018
Adwent to czas oczekiwania.

2.
5. 12. 2018
Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela.

3.
11. 12. 2018
Pan Bóg posyła Anioła do Maryi.

4.
12. 12. 2018
Co wiemy o narodzeniu Pana Jezusa?

5.
18. 12. 2018
Syn Boży urodził się w ubogiej grocie.

6.
19. 12. 2018
Święta Bożego Narodzenia wspólny śpiew kolęd.

7.
2. 01. 2019
Kto pospieszył do stajenki pokłonić się nowo narodzonemu Jezusowi?

Katecheta
Jolanta Drabik

 

 

 

godlo