Bee

Grupa III

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE MOTYLKÓW

Na tej stronie będziemy zamieszczać wszelkie informacje dotyczące grupy,

a także informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Wszelkie sugestie mogą Państwo zgłaszać poprzez e-mail:

-Katarzyna Piechowiak : katarzynapiechowiak88@onet.pl
-Sandra Napierała : sandraxnapierala@wp.pl

oraz w godzinach pracy :

– Katarzyna Piechowiak :
pon 10:00-17:00
wt 6:30-13:30
śr 6:30-13:30
czw 10:00-17:00
pt 6:30-13:30

– Sandra Napierała :
pon 6:30-10:00
wt 13:30-17:00
śr 13:30-17:00
czw 6:30-10:00
pt 13:30-17:00


TEMATY MARZEC

1.Poznajemy różne zawody

2.W muzeum i  filharmonii

3.Słońce coraz mocniej świeci

4.Wesoła Wielkanoc

 

Osiągnięcia dziecka 5-6 letniego na miesiąc marzec :

– wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej, ruchowej, słownej i plastycznej

– zna podstawowe urządzenia techniczne, ich przeznaczenie i wie, jak bezpiecznie z nich korzystać

– dostrzega korzyści i zagrożenia płynące z rozwoju techniki

– potrafi opisać wygląd przedmiotów

– nazywa dźwięki i wskazuje ich źródło

– potrafi wypowiadać się na temat obserwowanych zjawisk, opisując przyczynę i skutek ich powstawania

– konstruuje prosty obwód elektryczny

– dba o estetykę otoczenia

– zna tradycje rodzinne

– gromadzi informacje o swoim pochodzeniu

– potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

– współdziała zgodnie w zabawie

– potrafi przeczytać proste wyrazy

– określa i porównuje liczebność zbiorów

– liczy na miarę swoich możliwości i poprawnie podaje liczbę przedmiotów (na liczmanach i w naturalnym otoczeniu)

– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– zna obraz graficzny liczby 9 i prawidłowo go odwzorowuje

– ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek

– używa nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt

– umie klasyfikować przedmioty według podanych kryteriów

– reaguje spokojnie w sytuacji przegranej

– projektuje kompozycję, wykorzystując różne techniki graficzne

– potrafi precyzyjnie składać kartkę papieru tak, aby wykonać proste formy techniką origami

– okazuje szacunek wobec innych osób

– podejmuje chętnie dialog

– przestrzega zasad kolejności wypowiadania się

– potrafi rozpoznawać przedmioty przy wykorzystaniu różnych zmysłów

– ilustruje ruchem i gestem treść wierszy, dialogów

– wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej, ruchowej, słownej i plastycznej

– dba o porządek w miejscu pracy (przygotowuje materiały i sprząta)

– potrafi wykonywać czynności manipulacyjne

– przedstawia ludzi i świat przyrody w pracach plastycznych

– rozpoznaje i nazywa rośliny hodowane w kąciku przyrody

– rozumie znaczenie przysłowia W marcu jak w garncu

– zna zasady zachowania się w czasie wycieczki i potrafi się do nich stosować

– potrafi uważnie obserwować i wnioskować na temat widzianych zjawisk i zdarzeń

– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i wiąże je z określoną porą roku

– ma bogaty zasób słownika czynnego związanego z daną porą roku

– zna i prawidłowo stosuje pojęcia dotyczące stanu pogody oraz zjawisk atmosferycznych towarzyszących przedwiośniu

– zna drukowaną małą i wielką literę b, B, ł, Ł i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter

– prawidłowo odwzorowuje kształt litery za pomocą dostępnych materiałów

– próbuje pisać litery po śladzie

– dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu

– układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

– bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

– prawidłowo odwzorowuje kształt litery z dostępnych materiałów

– podejmuje próby pisania litery po śladzie

– dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu

– układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać

– czyta ze zrozumieniem krótkie teksty

– bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

–  wyodrębnia głoski w prostych słowach

– analizuje treść obrazków; opowiada historyjkę obrazkową, wskazując związki przyczynowo-skutkowe

– odwzorowuje wzory literopodobne, zachowując prawidłowy kierunek od lewej do prawej strony

– próbuje podawać niekonwencjonalne rozwiązania problemów

– reguluje fazę wdechu i wydechu podczas oddychania

– potrafi dostosować długość wydechu do czasu trwania wypowiedzi

 

Piosenka „Bałwankowa rodzina”

Stoisz smutny nasz bałwanku
ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie
Panią bałwankową.

Ref.
Oj tak tak, oj tak tak
dobrej żony wciąż mi brak.
Oj tak tak, oj tak tak
dobrej żony brak.

Ma korale z jarzębiny
bałwankowa żona.
Ale łatwo poznać z miny,
że dziś jest zmartwiona.

Ref.
Oj tak tak, oj tak tak
mego synka jeszcze brak.
Oj tak tak, oj tak tak
mego synka brak.

Stoi bałwan z bałwankową
w środku zaś bałwanek.
Jeszcze chwilka i rozpoczną
swój zimowy taniec.

Ref.
Oj tak tak, oj tak tak
przydałby się jeszcze brat.
Oj tak tak oj tak tak
przydałby się brat.

Już wesoło dwa bałwanki
tańczą z rodzicami.
I my także się pobawmy
razem z bałwankami.

Ref.(x2)
Oj tak tak, oj tak tak
zatańcz z nami raz i dwa.
Oj tak tak oj tak tak
zatańcz raz i dwa.

godlo