Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie , dwa razy w tygodniu  prowadzone są w formie zajęć 30- minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

Marzec 2018

Grupa I

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Yum

flower

cake

Munch

bunny

mummy

daddy

grandma

baby

happy

sad

Spider

Rain

Sun

Climb

Look,

Easter

flower

Sniff

Easter egg

Yum

cake

Munch

bunny

mummy

daddy

grandma

baby

happy

sad

Point to the mummy/daddy/baby/grandma

Let’s sing/listen

What colour is it?

Who is sad/ happy?

Spider

Rain

Sun

Climb

Jumping jack – song

The Easter song

The family song

Itsy Bitsy spider

Jumping jack                                                                                                 

Jumping jack, jumping jack

I’m funny jumping jack.

I like playing, I like jumping.

I like singing, I like laughing.

But the most in the world

I like all the children so.

 

The Easter song

Look, look! An Easter flower!

Sniff, Sniff, Sniff!

Look, look an Easter egg!

Yum, yum, yum!

Look, look an Easter cake!

Munch, munch, munch!

Look, look an Easter bunny!

Hooray! It’s Easter!

 

The family song

Mummy, mummy.

I love mummy.

Mummy loves me too!

Daddy, daddy.

I love daddy

 

Itsy Bitsy spider

Itsy Bitsy spider

Climbed up the water spout.

Down come the rain,

And washed the spider out.

Out came the sun and dried up all the rain,

And itsy bitsy spider,

Climbed up the spout again.

 

Teddy Bear

Teddy Bear show the window

Teddy Bear show the door

Teddy Bear show the calling

Teddy Bear show the floor

 

Marzec 2018

Grupa II

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Toys

Doll

Car

Ball

Teddy

Balloon

Scooter

Noisy

Quiet

Angry

Egg

Eyes

Beak

Head

chick

Happy Easter!

Toys

Doll

Car

Ball

Teddy

Balloon

Scooter

Noisy

Quiet

Angry

Stop that!

Let’s play with

Be quiet – cisza

What a good idea!

Do you want

Can you..?

Is it..?

What colour is it?

Egg

Eyes

Beak

Head

chick

Happy Easter!

The let’s play song

The noisy and quiet song

Jumping jack – song

The Easter song

The let’s play song                                              The noisy and quiet song

Let’s play with the teddy                               Noisy cars go Brrm! Brrm! Brrm!

Grr! Grr! Grr!                                                Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

Let’s play with the teddy                               Noisy cars go Brrm! Brrm! Brrm!

Grr! Grr! Grr!                                                Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

 

Let’s play with the car                                   Noisy scooter go Whee, Whee, Whee,

Brrm, Brrm, Brrm!                                        Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

Let’s play with the car                                   Noisy scooter go Whee, Whee, Whee,

Brrm, Brrm, Brrm!                                        Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

 

Let’s play with the ball                                  Quiet cars go   Brrm! Brrm! Brrm!

Bounce, Bounce, Bounce!                             Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

Let’s play with the ball                                  Quiet cars go   Brrm! Brrm! Brrm!

Bounce, Bounce, Bounce!                             Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm! Brrm!

 

Let’s play with the doll                                  Quiet scooter go Whee, Whee, Whee,

Hee, Hee, Hee!                                              Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

Let’s play with the doll                                  Quiet scooter go Whee, Whee, Whee,

Hee, Hee, Hee!                                              Whee, Whee, Whee, Whee, Whee, Whee,

 

Let’s play with the scooter

Whee, Whee, Whee!

Let’s play with the scooter

Whee, Whee, Whee!

 

Let’s play with the balloon

Pop, Pop, Pop!

Let’s play with the balloon

Pop, Pop, Pop!

 

The Easter song

It’s an egg, egg, egg!

Cheep, cheep, cheep!

It’s an egg, egg, egg1

Cheep, cheep, cheep!

Eyes, eyes, eyes!

Cheep, cheep, cheep!

Beak, beak, beak!

Cheep, cheep, cheep!

Head, head, head!

Cheep, cheep, cheep!

It’s a chick, chick, chick.

Cheep, cheep, cheep!

It’s a chick, chick, chick.

Cheep, cheep, cheep!

Happy Easter!

 

Jumping jack

Jumping jack, jumping jack

I’m funny jumping jack.

I like playing, I like jumping.

I like singing, I like laughing.

But the most in the world

I like all the children so.

 

Marzec 2018

Grupa III

Słownictwo czynne

Słownictwo bierne

Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Colours: red, orange, yellow, green, blue, brown, pink, purple

What colour is it?

it’s red

My favourite colour is…

Bird

whale

polar bear,

seal, fish,

penguin

circle, rectangles, stars, squares, triangles

Easter

Easter egg

Basket

Chick

Happy Easter

Duck

Little

Far away

Came back

Colours: red, orange, yellow, green, blue, brown, pink, purple

What colour is it?

it’s red

My favourite colour is…

Bird

whale

polar bear,

seal, fish,

penguin

circle, rectangles, stars, squares, triangles

Easter bunny

Nest

What’s in the egg?

Duck

Little

Far away

Came back

The Easter song

The Animal song

The Story song

The dirty and clean song

The shapes songs

The Easter song 

Four little eggs in the nest

Four little eggs in the nest

Peck peck peck peep peep peep

Three little eggs in the nest

Three little eggs in the nest

Peck peck peck peep peep peep

Two little eggs in the nest

Two little eggs in the nest

Peck peck peck peep peep peep

One little eggs in the nest

One little eggs in the nest

Peck peck peck peep peep peep

Four little chicks in the nest

 

The animal song

Sail. Sail in the pirate ship

What can you see?

A bird, a bird, a bird, a bird.

A fish…

A polar bear…

A seal…

A penguin…

A whale…

 

The story song

Hello, polar bear

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

Hello, seal

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

Hello, whale

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

Hello penguin

What’s the matter?

I’m sad today?

Why?Why?Why?

We can’t play!

 

The dirty and clean song

Let’s swim. Let’s swim.

We can’t. We can’t.

The water’s dirty!

The water’s dirty!

Let’s swim. Let’s swim.

We can. We can.

The water’s clean!

The water’s clean!

 

The shapes song

Five circles up in the air

Circles, circles everywhere

1,2,3,4,5!

Five rectangles  up in the air

Rectangle, rectangles everywhere

1,2,3,4,5!

Five stars up in the air

Stars, stars everywhere

1,2,3,4,5!

Five squares up in the air

Squares, squares everywhere

1,2,3,4,5!

Five triangles up in the air

Triangles, triangles everywhere

godlo