Bee

Angielski

Zajęcia z  języka angielskiego  odbywają się codziennie , dwa razy w tygodniu  prowadzone są w formie zajęć 30- minutowych przez panią Agnieszkę Nagórską,  w pozostałe dni zabawy w języku angielskim prowadzone są przez wychowawców.

Elementy nauki języka są wplatane w czynności życia codziennego. Nauka  odbywa się poprzez osłuchiwanie, w formie zabawy, śpiewania piosenek i recytowania wierszyków postarzanych w konkretnych sytuacjach, w wyraźnym powiązaniu z kontekstem.

Celem jest kształtowania zainteresowania i pozytywnego nastawienia do języka obcego, rozwijanie wrażliwości na system dźwięków występujący w języku innym niż ojczysty oraz ćwiczenia swojego aparatu mowy, bawiąc się dźwiękami, intonacją i rytmem języka obcego.

Czerwiec 2018  Grupa I

Transport bus car train bike noisy quiet summer

Transport bus car train bike noisy quiet

Happy summer holiday
The one red fish – song The transport song

The one red fish – song One red fish One red fish Splash!

Two red fish Two red fish Splash splash!

Three red fish Three red fish Splash splash splash!

Four red fish Four red fish Splash splash splash splash!

The transport song

Let’s go, let’s go! Bus, bus, bus Bus, bus, bus Let’s go on a bus!

Let’s go, let’s go! Train, train, train Train, train, train Let’s go on a train!

Let’s go, let’s go! Car, car, car Car, car, car

Let’s go in a car!

Let’s go, let’s go! Bike, bike, bike Bike, bike, bike Let’s go on a bike!

 

Czerwiec 2018  Grupa II

Catarpillar bee bird butterfly duck ant outside/inside colours red yellow blue green pink brown
Catarpillar bee bird butterfly duck ant outside/inside I can… Can you play with me?

The outside and inside song

What colour is your kite? – piosenka

What colour is your kite?

What colour, what colour is your kite? It’s red, red, red And my is white!

What colour, what colour is your kite? It’s blue, blue, blue And my is white.! And my is white.

What colour, what colour is your kite? It’s green, green, green And my is white!

What colour, what colour is your kite? It’s yellow, yellow, yellow And my is white!

What colour, what colour is your kite? It’s black, black, black And my is white!

The outside and inside song
Caterpillar, cattelpillar Where are you? Outside, outside! Peek a boo!

Caterpillar, cattelpillar Where are you? Inside, inside! Shh, shh, shh!

 

Czerwiec 2018  Grupa III

Footballer hairdresser cook policeman teacher doctor transport helicopter,plane,train,car, bike,ship fast – slow on the land on the air I’m a teacher.

Can you help me please? Let’s stop.

Footballer hairdresser cook policeman teacher doctor safe – dengerous up-down transport helicopter,plane,train,car, bike,ship fast – slow on the land on the air
The professions song The up and down song The transport song The fast and slow song

The professions song

I’m a footballer. I’m a footballer. Bounce, bounce, bounce! Bounce, bounce, bounce! I’m a hairdresser.. Brush…. I’m a cook… Stril… I’m a policeman… Stop… I’m a teacher… Line up… I’m a doctor…. Say ‚agh’

The up and down song

Run, run up the hill Run, run up the hill with me Up,up, up, up As fast as you can.

Run, run down the hill Run, run down the hill with me Down, down, down, down As fast as you can.

The transport song

The helicopter goes woosh, woosh, woosh Woosh, woosh, woosh. Woosh, woosh, woosh. The plane goes zoom, zoom… The ship goes splash, splash, splash… The train goes choo, choo…. The car goes brrm, brrm, brmm… The bike goes ring, ring…

The fast and slow song

Ready, steady, go. Go, go, go! The green car is fast Fast, fast, fast!

Ready, steady, go. Go, go, go! The red car is slow Slow, slow, slow!

 

 

 

 

godlo