Swarzędzkie Pszczółki

WITAM SERDECZNIE NA STRONIE BIEDRONEK!

Na tej stronie będę zamieszczać wszelkie informacje dotyczące grupy, a także informacje o nadchodzących wydarzeniach.
Wszelkie sugestie mogą Państwo zgłaszać poprzez e-mail natalia.x.wlodarczyk@wp.pl
Stworzyłam również maila grupowego w celu sprawnej komunikacji swarzedzprzedszkole@wp.pl

pozdrawiam serdecznie NATALIA WŁODARCZYKKODEKS CZTEROLATKA:
Czterolatek dobrze wie, jak ma w grupie bawić się.
Lalką, piłką czy klockami, zawsze w zgodzie z kolegami.

Czterolatek nie narzeka, na swa kolej grzecznie czeka.
Chociaż czasem ktoś się krzywi, wszyscy muszą być cierpliwi.

Czterolatek, zuch nie lada, po zabawie sam układa:
auta, misie w równym rządku, bo nie boi się porządku.

Zna przedszkolak moc książeczek, lecz nie podrze ich karteczek.
delikatnie je przekłada- niszczyć książek nie wypada.

ZABAWA NA SANKACH:

Sanki ciągniesz Ty, sanki ciągnę ja.
Trudno wejść na górę,
mocno trzymam sznurek.
Sanki ciągniesz Ty, sanki ciągnę ja.

Z przodu siedzisz Ty, z przodu siedzę ja.
Z górki jak sto koni,
nikt nas nie dogoni.
Z przodu siedzisz Ty, z przodu siedzę ja.

Zaspę widzisz Ty, zaspę widzę ja.
Sanki w nią wjechały,
sanki w śniegu całe.
Zaspę widzisz Ty, zaspę widzę ja.


OSIĄGNIĘCIA DZIECKA 4LETNIEGO (LUTY):


• potrafi nawiązywać kontakt z rówieśnikami
• sprząta po zakończonej zabawie
• rozumie konieczność utrzymywania porządku
• wie, że bałagan może być przyczyną wypadków
• orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
• dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadchodzącą zimą
• odgrywa role w zabawach parateatralnych
• potrafi myśleć i wypowiadać się w sposób logiczny
• projektuje kompozycje płaskie
• umiejętnie przykleja drobne elementy
• dodaje i odejmuje oraz przelicza elementy
• dba o ład i porządek w swoim otoczeniu
• potrafi wskazać, skąd dochodzi dźwięk
• bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
• przelicza elementy zbioru pięcioelementowego
• poprawnie używa liczebników głównych i porządkowych
• sprawnie gra na instrumentach perkusyjnych
• reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa i dynamiki
• umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką
• zna właściwości plastyczne śniegu i potrafi je wykorzystywać podczas zabaw
• dodaje i odejmuje w zakresie 4
• wykazuje płynność i dokładność w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
• orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała
• układa krótkie zdania i dłuższe wypowiedzi
• potrafi wyrażać własne doświadczenia
• zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment
• wykazuje zainteresowanie pisaniem i czytaniem
• wykonuje proste zabawy badawcze
• poszukuje własnych sposobów rozwiązania problemu
• rozumie sens zakazu jedzenia śniegu
• zna i rozumie pojęcie pojemności naczyń
• potrafi szacować wielkości „na oko”
• zna właściwości śniegu i wykorzystuje je podczas zabaw ruchowych
• samodzielnie bada produkty spożywcze oraz eksperymentuje z ich mieszaniem i łączeniem
• przestrzega ustalonych zasad zachowania podczas zajęć kulinarnych
• zna produkty spożywcze niezbędne do wykonania naleśników
• wykazuje zainteresowanie nowymi smakami
• stara się planować czynności
• zna zasady zdrowego odżywiania się
• przelicza w zakresie minimum 5
• stosuje liczebniki porządkowe
• dba o zdrowie swoje i innych
• dostrzega rytm i regularności w układach i potrafi przełożyć je na inne układy rytmiczne
• zwraca uwagę na estetyczne wykonanie pracy
• chętnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych i prawidłowo wykonuje ćwiczenia
• rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa (trójkąt)
• dostrzega cechy figur geometrycznych
• potrafi wykonywać czynności manipulacyjne
• układa kompozycje z figur geometrycznych
• potrafi współpracować w małych zespołach
• właściwie posługuje się określeniami stron (prawa, lewa) i potrafi je rozróżnić
• potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia w kontekście wysłuchanego utworu
• czerpie radość ze współzawodnictwa, nie zraża się z powodu przegranej
• chętnie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
• ćwiczy mięśnie narządów mowy
• zna właściwości lodu
• dostrzega podobieństwa przedmiotów
• potrafi nazwać niektóre zjawiska atmosferyczne
• potrafi wyciągać wnioski na podstawie obserwacji
• potrafi zachować równowagę w zabawach ruchowych
• zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynności
• potrafi identyfikować przedmioty z właściwym zawodem
• wykazuje się spostrzegawczością
• dba o środowisko naturalne
• rozpoznaje i nazywa odgłosy otoczenia
• wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiałów plastycznych
• podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach artykulacyjnych
• zna i stosuje pojęcie para
• dostrzega rytmy w otoczeniu
• zna nazwy instrumentów
• słucha w skupieniu muzyki odtwarzanej z nagrań
• w prawidłowy sposób korzysta ze sprzętów terenowych
• dostrzega swoje mocne strony i umiejętności
• potrafi określić cechy charakterystyczne dla danego zawodu
• dostrzega rolę pozawerbalnego komunikowania się
• zna i rozróżnia kolory
• jest samodzielne w czasie ubierania się przed wyjściem do ogrodu
Pobierz język angielski